Живот у дому

Ученици који први пут подносе захтјев за упис дужни су уз пријаву доставити следеће документе:

 1. Извод из матичне књиге рођених,
 2. Увјерење о пребивалишту,
 3. Потврда о упису у средњу школу,
 4. Овјерена копија свједочанства од I до IX разреда Основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе,
 5. Овјерена копија свједочанства из предходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе,
 6. Потврда да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним Олимпијадама , на којима ученици из Републике Српске имају право учешћа / сдамо за ученике који испуњавају овај услов ),
 7. Овјерена кућна листа,
 8. Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању/ студију, а за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених,
 9. Потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање,
 10. Увјерење надлежне пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , родитеље који су незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање,
 11. Просјек прихода за период јануар – јуни текуће године запослених чланова домаћинства / последњи чек од пензије,
 12. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том основу,
 13. Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до IV  категорије, са висином примања по том основу,
 14. Извод из матичне књиге умрлих, за ученике без једног или оба родитеља,
 15. Двије мале фотографије,
 16. Љекарско увјерење ,се доставља на дан усељења у Дом.

 

Цијена исхране и смјештаја је 75,00 КМ по ученику мјесечно , док за дјецу палих бораца и ратних војних инвалида од I – IV категорије је смјештај и исхрана бесплатан.

Напомињемо да смјештајни капацитети , након извршеног генералног реновирања свих просторија дома, гријања , ресторана , купатила у свакој соби учионица итд. одговарају савременим стандардима.

Молбе са потребном документацијом доставити Конкурсној комисији Дома ученика у Требињу, Војводе Степе Степановића б.б. најкасније до 10.08.2020.године.

Конкурс остаје отворен до попуне капацитета Установе.

За све додатне информације обратити се на телефоне 059 240 – 984 и 059 240 – 983

 

ЈУ “ДОМ УЧЕНИКА “ ТРЕБИЊЕ