Кућни ред

РАДНИ ДАН

 1. Устајање , лична хигијена и спремање собе ………….. 6:00-7:00
 2. Доручак  ……………………………………………………………… 6:30-8:00
 3. Обавезно учење ……………………………………………………8:00-11:00
 4. Слободно вријеме ……………………………………………… 11:00-12:00
 5. Ручак………………………………………………………………….. 12:00-14:00
 6. Обавезно учење…………………………………………………. 14:00-17:00
 7. Слободно вријеме …………………………………………….. 17:00-18:00
 8. Вечера …………………………………………………………….. .18:00-20:00
 9. Слободно вријеме……………………………………………….20:00-22:00
 10. Повечерје и закључавање дома…………………………..22:00-22:30

 

 

ВИКЕНД И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ

 1. Устајање, лична хигијена и спремање собе ……………… 6:00-8:00
 2. Доручак…………………………………………………………………… 6:30-8:30
 3. Обавезно учење……………………………………………………… 9:00-11:00
 4. Слободно вријеме…………………………………………………..11:00-12:00
 5. Ручак…………………………………………………………………….. 12:00-14:00
 6. Слободно вријеме ………………………………………………… 14:00-22:00
 7. Повечерје и закључавање дома……………………………… 22:00-22:30

 

ОДВИЈАЊЕ РЕДА У ДОМУ

 1. Ученици не могу доводити никога у Дом без саглосности дежурног васпитача
 2. Евентуалне посјете се морају најавити раније портирској служби и дежурном васпитачу
 3. Ученици могу користити домски телефон (примати позиве) у слободном времену од 11:000-14:00 и 17:00-22:00 часа
 4. Кориштење теретане је дозвољено само у слободно вријеме, по распореду који одреде васпитачи

 

ЗАБРАНЕ У ДОМУ

 1. Насилничко понашање према осталим ученицима ,васпитачима и другим запосленим у Дому
 2. Уношење и конзумирање алкохола
 3. Пушење у собама
 4. Уношење и кориштење грејних тијела
 5. Прелазак ученика у друге собе без знања васпитача
 6. Крађа, како у установи тако и ван установе
 7. Посједовање било каквог оружја
 8. Недозвољено узимање и изношење хране и посуђа из трпезарије
 9. Забрањује се прослава рођендана у дому

Слободно вријеме ученици проводе по избору: учењу, праћењу тв програма, шетњи и изласку у град.

У циљу унапређивања васпитног рада са ученицима и што успјешнијег остваривања годишњег плана и програма рада, примјене законитости у раду, побољшавања дисциплине , као и понашања кућног реда дата су конкретна задужења васпитачима.

 

 • Миљановић Весна , васпитач , је задужена за организацију и одржавање колективне и личне хигијене , организацију исхране у Дому ( утврђивање јеловника), унапређење културно –хигијенских навика становања ,заштите здравља ученика, уплате штете и измирење дугова ученика према Дому.
 • Мирдиња Славко , васпитач је задужен за организовање слободних активности (организовање турнира у фудбалу), за одржавање колективне и личне хигијене и сарадњу са родитељима и школом.
 • Бутулија Никола , васпитач је задужен за сарадњу са школом и родитељима ученика ,провођење и праћење редовног учења као и хигијенских навика ученика.
 • Митрић Борка, васпитач је задужена за контролу провођења личне хигијене ученика и хигијена у собама , сарадњу са родитељима и разредним старјешинама ученика.

Остало особље обављаће своје послове и задатке по систематизацији и потребама Дома.