Пријава за дом

Попуните пријава на конкурс за смјештај и исхрану у установу ученичког стандарда.

Преузми пријаву

    

  Ученици који први пут подносе захтјев за упис дужни су уз пријаву доставити следеће документе:

  • Извод из матичне књиге рођених.
  • Увјерење о пребивалишту.
  • Потврда о упису у средњу школу.
  • Овјерена копија свједочанства од VI до IX разреда Основне школе за ученике који су уписани у први разред средње школе.
  • Овјерена копија свједочанства из предходног разреда средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе.
  • Потврда да је ученик освојио једно од прва три мјеста на међународним Олимпијадама , на којима ученици из Републике Српске имају право учешћа / само за ученике који испуњавају овај услов ).
  • Овјерена кућна листа.
  • Потврда о школовању / студирању за чланове домаћинства на школовању/ студију, а за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених.
  • Потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање.
  • Увјерење надлежне пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања , родитеље који су незапослени, а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног завода за запошљавање.
  • Просјек прихода за период јануар – јуни текуће године запослених чланова домаћинства / последњи чек од пензије.
  • Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том основу.
  • Рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до IV категорије, са висином примања по том основу.
  • Извод из матичне књиге умрлих, за ученике без једног или оба родитеља.
  • Двије мале фотографије.

  Опште напомене:

  Цијена исхране и смјештаја је 75,00 КМ по ученику мјесечно, док за дјецу палих бораца и ратних војних инвалида од I до V категорије је смјештај и исхрана бесплатан.

  Напомињемо да смјештајни капацитети , након извршеног генералног реновирања свих просторија дома, гријања , ресторана , купатила у свакој соби учионица итд. одговарају савременим стандардима.

  За све додатне информације обратити се на телефоне 059 240 – 984 и 059 240 – 983.