Контакт

-Директор, секретар, рачуноводство, факс:
+38759/240 983

-Васпитачи, портирница:
+38759/240 984