Распоред рада

КАНЦЕЛАРИЈA И БИБЛИОТЕКА             

од 07,00 до 14,00 часова радним даном

од 07,00 до 12,00 часова субота

 

ВАСПИТАЧИ

I смјена од 06,30 до 14,30  часова

II смјена од 14,30 до 22,30  часова

III смјена од 22,30 до 6,30  часова

 

КУХИЊА

Радни дани:

I смјена           06,00-13,00 часова

II смјена         13,00-20,00 часова

Субота и недеља:

I смјена           06,00-13,00 часова

II смјена          13,00-20,00 часова

 

ЕКОНОМ

од 07 до 14,00 часова радним даном

од 07 до 12 часова субота

 

СПРЕМАЧИЦЕ

Радни дани:

I смјена 07,00-14,00 часова

II смјена 14,00-20,00 часова

Субота и недеља:

од 07,00-14,00 часова

 

ДОМАР       

од 07,00-14,00 часова (у прољетном и љетном периоду)

двократно од 06,00-10,00 часова и од 16,00 до 20,00 часова (у зимском периоду за вријеме грејне сезоне)

 

НОЋНИ ЧУВАР

од 22,30 до 06,30 часова

 

ПОРТИР

I смјена од 06,30 до 14,30 часова

II смјена од 14,30 до 22,30 часова

III смјена од 22,30 до 6,30 часова