Кључни људи

Директор Дома ученика:

в.д. директор – Гредо Миро

Управни одбор Дома ученика кога чине:

  1. Сетенчић Милојка – предсједник
  2. Шкриван Дејан – члан
  3. Солдо Предраг – члан

Стручни органан установе је Педагошко вијеће Дома ученика кога чине:

  1. Миро Гредо – в.д. директор
  2. Мирдиња Славко – васпитач
  3. Миљановић Весна – васпитач
  4. Бутулија Никола – васпитач
  5. Митрић Борка – васпитач