Садржај и услуге

Листа услуга

-Смјештај и исхрана Ученика,

-Брига о здравственом стању Ученика и правилном психо-физичком развоју.

-Рад на постизању што бољих васпитно-образовних резултата ученика.

-Услуге исхране за студенте ЈУ „Студенски центар“ Требиње

-Услуге исхране и смјештаја за госте Дома ученика.

-Услуге исхране и смјештаја за спортисте „Љетне школе спорта Р.С.који се  годинама организовао у нашој  Установи.