Питања и одговори

-Директор, секретар, рачуноводство, факс:
+38759/240 983

-Васпитачи, портирница:
+38759/240 984

КАНЦЕЛАРИЈЕ

од 07,00 до 14,00 часова радним даном

од 07,00 до 12,00 часова субота

 

КУХИЊА

Радни дани:

I смјена 06,00-13,00 часова

II смјена 13,00-20,00 часова

Субота и недеља:

I смјена 06,00-13,00 часова

II смјена 13,00-20,00 часова

 

ЕКОНОМ

од 07 до 14,00 часова радним даном

од 07 до 12 часова субота

 

СПРЕМАЧИЦЕ

Радни дани:

I смјена 07,00-14,00 часова

II смјена 14,00-20,00 часова

Субота и недеља:

од 07,00-14,00 часова

 

ДОМАР

од 07,00-14,00 часова (у прољетном и љетном периоду)

двократно од 06,00-10,00 часова и од 16,00 до 20,00 часова (у зимском периоду за вријеме грејне сезоне)

 

НОЋНИ ЧУВАР

од 22,30 до 06,30 часова

 

ПОРТИР

I смјена од 06,30 до 14,30 часова

II смјена од 14,30 до 22,30 часова

III смјена од 22,30 до 6,30 часова

Ученицима Дома на располагању су двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе са купатилима. Такође, на располагању су и библиотека, једна учионица, те простор за спортске и културне активности. Исхрана ученика врши се у кухињи Дома.

 

Листа услуга

-Смјештај и исхрана Ученика,

-Брига о здравственом стању Ученика и правилном психо-физичком развоју.

-Рад на постизању што бољих васпитно-образовних резултата ученика.

-Услуге исхране за студенте ЈУ „Студенски центар“ Требиње

-Услуге исхране и смјештаја за госте Дома ученика.

-Услуге исхране и смјештаја за спортисте „Љетне школе спорта“ Републике Српске који се годинама организовао у нашој Установи.

ЈИБ 4401359950003
ПДВ 401359950003

Жиро рачун :НЛБ банка а.д
562008-00000145-56

Нова банка a.д
555900-00105853-72

Директор Дома ученика:

в.д. директор – Гредо Миро

Управни одбор Дома ученика кога чине:

 1. Поповић Драган – предсједник
 2. Сетенчић Милојка – члан
 3. Ђурица Славица – члан

Стручни органан установе је Педагошко вијеће Дома ученика кога чине:

 1. Миро Гредо – в.д. директор
 2. Мирдиња Славко – васпитач
 3. Круљ Славица – васпитач
 4. Бутулија Никола – васпитач
 5. Митрић Борка – васпитач

-Министарство просвјете и културе
-Град Требиње
-Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске
-Електропривреда Републике Српске

Услуге смјештаја и исхране за госте Дома ученика:

 1. Пансион (по особи) 40,00 КМ
 2. Полупансион (по особи) 30,00 КМ
 3. Преноћиште са доручком ( по особи) 20,00 КМ
 4. Ручак (по особи) 10,00 КМ

Корекције цијене за веће групе.

Цијене су изражене без ПДВ-а

По закону о ученичком стандарду од Министарства просвјете и културе по ученику слиједи 95,00 КМ ,а родитељи (старатељи)уплаћују 75,00КМ.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На приједлог в.д . директора Дома који се односи на ослобађање дијела накнаде коју плаћају родитељи,чланови Управног одбора су сагласни да ће се одлука примјењивати у складу са финансијском могућности Установе.

 

На основу чл.40.Статуса ЈУ „Дом ученика „Требиње, Управни одбор Дома ученика на сједници одржаној 21.09.2021. године донио је следећу:

 

О Д Л У К У

О ослобађању дијела накнаде коју финансирају родитељи ученика за боравак у Дому.

 1. Дјеца без једног родитеља умањује се накнада коју плаћају родитељи у висини 50%
 2. Дјеца без једног родитеља која се активно баве спортом (дуже од двије године) и активни су учесници и чланови клубова на територији града Требиња ослобађају се у цијелости накнаде коју плаћају родитељи.
 3. У колико у Дому борави троје и више дјеце из једне породице ,плаћања се ослобађа треће дијете ,а за четврто и свако наредно дијете из једне породице које борави у Дому умањује се накнада коју плаћају родитељи за 20%.
 4. Уколико ученик који борави у Дому има петеро или више браће и сестара накнада се умањује за 20 % за последњег уписаног брата /сестру.

Устајање, обављање личне хигијене……………………………… од 6,00 до 6,30 часова

Доручак……………………………………………………………………….од 6,30 до 7,30 часова

Спремање соба…………………………………………………………….од 7,30 до 8,00 часова

Обавезно учење …………………………………………………………..од 14,00 до 17,00 часова

Слободно вријеме ……………………………………………………….од 17,00 до 17,00 часова

Вечера………………………………………………………………………….од 18,00 до 20,00 часова

Слободно вријеме…………………………………………………………од 20,00 до 22,00 часова

 

Спремање за повечерје и гашење свјетла у 22,30 часова у собама.

Слободно вријеме ученици проводе по избору: учењу, праћењу тв програма, шетњи и изласку у град.

У циљу унапређивања васпитног рада са ученицима и што успјешнијег остваривања годишњег Плана и програма рада, примјене законитости у раду, побољшавања дисциплине, као и понашања кућног реда дата су конкретна задужења васпитачима:

 • Круљ Славица, васпитач је задужена за организацију и одржавање колективне и личне хигијене, организацију исхране у Дому (утврђивање јеловника), унапређење културно –хигијенских навика стновања, заштите здравља ученика, уплате штете и измирење дугова ученика према Дому.
 • Мирдиња Славко, васпитач је задужен за организовање слободних активности (организовање турнира у фудбалу), за одржавање колективне и личне хигијене и сарадњу са родитељима и школом.
 • Бутулија Никола, васпитач је задужен за сарадњу са школом и родитељима ученика, провођење и праћење редовног учења као и хигијенских навика ученика.
 • Митрић Борка, васпитач је задужена за контролу провођења личне хигијене ученика и хигијена у собама, сарадњу са родитељима и разредним старјешинама ученика.

Остало особље обављаће своје послове и задатке по систематизацији и потребама Дома.

– Површине затвореног простора Установе је 1.907,24 м2
– Површина отвореног простора Установе је 300 м2
– Установа располаже са 49 соба и 197 кревета.
– Учионица је опремљена компјутерима и располаже са 60 мјеста.

Дом располаже са двокреветним, трокреветним, четверокреветним и вишекреветним собама. Свака соба има своје купатило, интернет, климу, а дио соба има ТВ.

Дом се налази у центру града ,ушушкан у реновирану зграду бивше војне касарне .У продужетку је Музичка школа ,факултети :Туризам и хотелиојерство,Менаџмент и Ликовна академија.Дом ученика межете наћи на google mape.

Ју Гимназија“Јован Дучић“

 

-Гимназија „Јован Дучић“

ЈУ Центар средњих школа и то:

-Економски техничар

-Пословно –правни техничар

-Туристички техничар

-Медицински техничар

-Агропроизвођач

-Кувар

 

ЈУ Техничка школа и то:

-Техничар информационих технологија

-Електричар-електроинсталатер

-Техничар ЦНЦ технологија

-Механичар мехатронике,пнеуматике и хидраулике

-Техничар логистике и шпедиције

 

ЈУ Музичка школа „Требиње“и то:

-Музички сарадник-теоретичар

-Музички извођач

Информације о условима за упис у Дом ученика нађите на страници линк.

Дом располаже са двокреветним ,трокреветним,четверокреветним,и вишекреветним собама.Свака соба има купатило.Исхрана је квалитетна састављена у сарадњи са ученицима (анкета коју храну воле ,коју не воле. Опремљена кухиња са двије трпезарије за 108 мјеста.

Укупан капацитет Дома ученика је 197 лежајева.Који су подијељени на мушки блок и женски блок.

 

Која су права и обавезе ученика у Дому?

Ученици су дужни поштовати кућни ред  линк.

-Развијање свијести о колективном животу, његовање другарства, склапање нових пријатељстава.

-Васпитавање и учење кроз колектив и помоћи савладавању школског градива.

-Постиче потребе ученика за културно и стваралачко спровођење слободног времена,организовањем разноврсних облика спортског живота као и културно-забавног