Обавјештење о новом начину плаћања за смјештај у ЈУ “ Дом ученика“

16.01.2024.

Обавјештење о новом плаћању за родитеље и наше пословне сараднике. Због промјене трансакцијског рачуна имате нове инструкције плаћања. Хвала на разумијевању.

Значи обавезна поља су :

  1. Име и презиме уплатиоца ,адреса
  2. Сврха дознаке -Мјесец за који се плаћа
  3. Прималац -РПН ЂАЧКИ ДОМОВИ
  4. Рачун примаоца -5551900064066192
  5. Сада је обавезно поље „само за уплату јавних прихода

5.1. Број пореског обвезника-матични број уплатиоца или ЈИБ фирме која плаћа рачун

5.2.Врста уплате-о(нула)

5.3. Врста прихода -722593 (најчешће ова врста прихода)

5.4.Порезни период -мјесец за који се уплаћује дом или датум фактуре

5.5.Општина- ооо

5.6.Буџетска организација-0834007

5.7. Позив на број-0000000000