Одлука о најповољнијем понуђачу за канцеларијске потребе

23.08.2022.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКО (1)