O oslobađanju dijela naknade koju finansiraju roditelji učenika za boravak u Domu.

31.05.2022.

Na osnovu člana 40. Statuta JU „Doma učenika“ Trebinje ,Upravni odbor Doma učenika na sjednici održanoj 25.05.2022. godine donio je sledeću odluku:

Odluka o oslobađanju uplate dijela naknade koju plaćaju roditel