О ослобађању дијела накнаде коју финансирају родитељи ученика за боравак у Дому.

31.05.2022.

На основу члана 40. Статута ЈУ „Дома ученика“ Требиње ,Управни одбор Дома ученика на сједници одржаној 25.05.2022. године донио је следећу одлуку:

Odluka o oslobađanju uplate dijela naknade koju plaćaju roditel