Cjenovnik

Po zakonu o učeničkom standardu od Ministarstva prosvjete i kulture po učeniku slijedi 95,00 KM ,a roditelji (staratelji)uplaćuju 75,00KM.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na prijedlog v.d . direktora Doma koji se odnosi na oslobađanje dijela naknade koju plaćaju roditelji,članovi Upravnog odbora su saglasni da će se odluka primjenjivati u skladu sa finansijskom mogućnosti Ustanove.

 

Na osnovu čl.40.Statusa JU „Dom učenika „Trebinje, Upravni odbor Doma učenika na sjednici održanoj 21.09.2021. godine donio je sledeću:

 

O D L U K U

O oslobađanju dijela naknade koju finansiraju roditelji učenika za boravak u Domu.

  1. Djeca bez jednog roditelja umanjuje se naknada koju plaćaju roditelji u visini 50%
  2. Djeca bez jednog roditelja koja se aktivno bave sportom (duže od dvije godine) i aktivni su učesnici i članovi klubova na teritoriji grada Trebinja oslobađaju se u cijelosti naknade koju plaćaju roditelji.
  3. U koliko u Domu boravi troje i više djece iz jedne porodice ,plaćanja se oslobađa treće dijete ,a za četvrto i svako naredno dijete iz jedne porodice koje boravi u Domu umanjuje se naknada koju plaćaju roditelji za 20%.
  4. Ukoliko učenik koji boravi u Domu ima petero ili više braće i sestara naknada se umanjuje za 20 % za poslednjeg upisanog brata /sestru.