Цјеновник

По закону о ученичком стандарду од Министарства просвјете и културе по ученику слиједи 95,00 КМ ,а родитељи (старатељи)уплаћују 75,00КМ.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На приједлог в.д . директора Дома који се односи на ослобађање дијела накнаде коју плаћају родитељи,чланови Управног одбора су сагласни да ће се одлука примјењивати у складу са финансијском могућности Установе.

 

На основу чл.40.Статуса ЈУ „Дом ученика „Требиње, Управни одбор Дома ученика на сједници одржаној 21.09.2021. године донио је следећу:

 

О Д Л У К У

О ослобађању дијела накнаде коју финансирају родитељи ученика за боравак у Дому.

  1. Дјеца без једног родитеља умањује се накнада коју плаћају родитељи у висини 50%
  2. Дјеца без једног родитеља која се активно баве спортом (дуже од двије године) и активни су учесници и чланови клубова на територији града Требиња ослобађају се у цијелости накнаде коју плаћају родитељи.
  3. У колико у Дому борави троје и више дјеце из једне породице ,плаћања се ослобађа треће дијете ,а за четврто и свако наредно дијете из једне породице које борави у Дому умањује се накнада коју плаћају родитељи за 20%.
  4. Уколико ученик који борави у Дому има петеро или више браће и сестара накнада се умањује за 20 % за последњег уписаног брата /сестру.