Usluge Doma

Učenicima Doma na raspolaganju su dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe sa kupatilima. Takođe, na raspolaganju su i biblioteka, jedna učionica, te prostor za sportske i kulturne aktivnosti. Ishrana učenika vrši se u kuhinji Doma.
Dom ucenika Trebinje
Dom ucenika Trebinje